Snublesteinen

kr 198,00

I denne meget aktuelle og viktige boka forklarer Lars Enarson Messias’ guddommelighet gjennom hele Bibelen. Men han viser også at på samme måten som Jesu enhet med Faderen ble en snublestein for de jødiske lederne, så ble hans menneskelige identitet som jøde og arving til Davids trone en snublestein for kirken. Vi trenger å gjenoppdage skriftenes vitnesbyrd om Messias i vår tid.

Lars Enarson har vært virksom siden 1970-tallet som bibellærer og internasjonal forbønnsleder med en klar profetisk røst. Siden 1997 arbeider han ut fra Israel spesielt for å mobilisere til bønn for vekkelse i Midtøsten. Han reiser i forskjellige nasjoner og underviser om bønn, vekkelse og det profetiske ordet.

Varenummer: LESS Kategori:

Beskrivelse

I denne meget aktuelle og viktige boka forklarer Lars Enarson Messias’ guddommelighet gjennom hele Bibelen. Men han viser også at på samme måten som Jesu enhet med Faderen ble en snublestein for de jødiske lederne, så ble hans menneskelige identitet som jøde og arving til Davids trone en snublestein for kirken. Vi trenger å gjenoppdage skriftenes vitnesbyrd om Messias i vår tid.

«Dette er en meget god oppsummering av argumentene for Jeshuas fulle guddommelighet. Det er en vidunderlig parallell til noe av dagens beste akademiske lærdom. Jeg anbefaler den varmt.»
– Daniel Juster, Th.D.
Messiansk rabbi, Tikkun International
Jerusalem, Israel

Lars Enarson har vært virksom siden 1970-tallet som bibellærer og internasjonal forbønnsleder med en klar profetisk røst. Siden 1997 arbeider han ut fra Israel spesielt for å mobilisere til bønn for vekkelse i Midtøsten. Han reiser i forskjellige nasjoner og underviser om bønn, vekkelse og det profetiske ordet.

Tilleggsinformasjon

Boktype

Pocket