Anne-Lene Niklasson

Anne-Lene Niklasson er en ung forfatter og poet. Hun tilhører pinsemenigheten Håpet på Skarnes i Hedmark. Hun har et ønske om å dele hva hun selv opplever og får av tekster som kan være til styrke og hjelp for andre mennesker.

Dette er hennes første bok, som hun har kalt Fra hjerte til hjerte. Hun er født i Sverige i byen Ulricehamn og har bodd flere steder i løpet av sitt liv. Hun elsker Jesus og har opplevd ham som Frelser i sitt liv. Hun ærer ham med sitt liv og sine skriverier. Hun tok imot Jesus i ung alder.