Prøvekapitler

Her kan du lese prøvekapitler for noen av våre bøker:

Slagmark – kapittel 4
Hvem bryr seg om palestinerne? – kapittel 4